Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Hdd

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Hdd

Yatay Sondaj Nedir ve Kullanım Alanları 

Yönlendirilebilir Yatay sondaj yöntemi, mevcut altyapıyı ve üst yapıyı bozmadan, çevreye zarar vermeden, trafiği ve günlük yasamın akışını duraksatmadan doğalgaz, su, elektrik, telekom, kanalizasyon, sinyalizasyon vs. hatlarına ait boru veya kabloları açık kazı yapmadan istenilen kotta ve güzergahta bir tünel oluşturma ve içine yerleştirme sistemidir. 

Yatay Sondaj Avantajları

• Projelerin düşük maliyetle ve hızla gerçekleşmesini sağlar

• Üst yapıdaki mevcut birimler (Ağaç, Bina, Kaldırım, Asfalt vb.) hiçbir şekilde zarar görmez.

• Birden fazla borunun aynı anda çekilmesiyle altyapıda düzenli bir birliktelik oluşur.

• Daha önceden döşenmiş olan Telekom, TEDAŞ, BOTAŞ. Su ve Kanalizasyon kuru­luşlar tarafaından yatay sondajın yönlendirebilme sayesinde kesinlikle zarar görmez.

• Çalışma sırasında gündelik hayat etkilenmez. Yayalar ve araçlar çalışma alanı üzerinden hareketlerine devam edebilir. Kaldırımlar, astatlar bozulmaz, park ve bahçeler zarar görmez.

 

Sondaj Çamurunun Önemi

Saflaştırılmış volkanik kil olan bentonit malzemesi ile birlikte zemin tipine göre gerekebilecek polimerlerin suyla karıştırılması ile hazırlanan, delgi esnasında tünelin içindeki harfiyatın yeryüzüne ulaşmasını sağlayan, teknolojik özellikleri bulunan tamamen zararsız özel bir çamurdur. 
Sondaj çamuru yer altındaki ekipmanın korunması, aşınmasının azaltılması ile birlikte tünelin içinin dolu olması ile çekilecek borunun yüzdürülmesini sağlar. 

Uygulama Alanları

• Tren yolları ve raylı sistem

• İletişim ve haberleşme hatları

• Tarihi alanlar

• Tüm enerji hatları

• Doğalgaz Hatları

• Nehir ve dere geçişleri su kanalları

• Otoyollar, cadde, sokaklar, park ve bahçeler

• Hava limanları